ERP

Za uspešno poslovanje potrebuje podjetje ustrezno informacijsko podporo, ki zagotavlja splošno preglednost, povezanost poslovanja in hiter dostop do bistvenih informacij za pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev, še posebej če deluje na SAP HANA platformi.

SAP ERP rešitev je zasnovana modularno, temelji na najnovejši tehnologiji in omogoča podjetjem izbor tistih poslovnih področij, ki jih potrebuje za svoje poslovanje. Kljub temu, da so znotraj modulov vsebinsko zaključene celote procesov, je zagotovljen pretok informacij skozi rešitev v realnem času, saj so poslovna področja med sabo v celoti integrirana. Z informacijami zato lahko takoj razpolagamo tako na operativnem kot na strateškem nivoju.

Uporabniški vmesnik je grafični, za lažje delo pa omogoča uporabniku tudi oblikovanje lastnih menijev in delo z več ekrani hkrati z eno samo prijavo. Vnosne maske in legende prikazanih podatkov so uporabniško prijazne:

  • uporaba posebnih ikon in semaforjev
  • uporaba več ekranov hkrati
  • uporaba priljubljenih

SAP ERP je vsestranska, prilagodljiva in učinkovita programska rešitev s prilagodljivo, odprto tehnološko platformo, ki omogoča povezovanje z ostalimi SAP rešitvami in drugimi sistemi. Z rešitvijo lahko povečate učinkovitost, izboljšate vpogled v svoje poslovanje in ga prilagajate novim poslovnim strategijam. SAP ponuja zaključeno funkcionalnost za analitiko, finance, upravljanje kadrov, operativo in storitve. Poleg tega zadovoljuje izzive poslovodenja, kot so administracija, upravljanje podatkov, prilagajanje in upravljanje spletnih storitev.