ITW

All in One rešitve združujejo glavne poslovne funkcije kot so finančno knjigovodstvo, prodaja, nabava, skladiščenje, stroškovno računovodstvo in upravljanje nalogov, dopolnjene s komponentami, ki so specifične za posamezne industrije.

Prednosti prednastavljenih rešitev so:

 • krajši časi uvajanja
 • znižanje stroškov
 • obvladljivost velikosti projekta
 • fleksibilnost
 • večja produktivnost.

Rešitev ITW je namenjena veleprodajnim podjetjem. Omogoča brezhibno planiranje, upravljanje in nadzorovanje logističnih poslovnih procesov.

Rešitev obsega:                 

 • prednastavitev za trgovino običajnih logističnih procesov (distribucija, nabava, dispozicija in skladiščenje)                 
 • servisne funkcije v trgovini
 • fleksibilno določanje cen
 • orodja za izmenjavo podatkov med podjetji
 • učinkovit nadzor procesov vračanja
 • optimirano upravljanje nabave                 
 • spletno integracijo katalogov dobaviteljev.

Rešitev ITW deluje na SAP HANA.

Rešitev ITW smo izbrali zato, ker SAP uporabljajo naši največji kupci in največji dobavitelji. Kakovost sistema se najbolj odraža v zanesljivosti in hitrosti. Pri implementaciji smo bili dokaj »strogi« glede dopuščanja napak; tako da imamo danes informacijski sistem, kjer so vse informacije takoj dosegljive in predvsem zanesljive. Prav v pravočasnosti zanesljivih informacij, ki so podpora poslovnim odločitvam, vidimo največjo dodano vrednost.

– Marko Podgornik, direktor Mikro+Polo,
največji slovenski dobavitelj laboratorijske opreme, pribora in kemikalij