Implementacija rešitev

Projekti za implementacijo morajo biti izračunljivi in se gibati v predpisanem časovnem in proračunskem okviru. V ta namen vse naše projekte implementacije vodimo v skladu s SAP ASAP Focus metodologijo in najboljšimi praksami.

Deluje tako, da prototip rešitve prilagaja obstoječim potrebam in na podlagi razlik z vsakim korakom manjša te razlike, dokler stranka ne potrdi končne verzije prototipa rešitve. Medtem potekata priprava in vpeljava z natančno določenimi nalogami. Med prilagajanjem prototipa dajemo poudarek prenosu znanja, izobraževanju ljudi, ki bodo uporabljali in delali z rešitvijo ter prenosu matičnih podatkov v nov informacijski sistem.

Po prilagoditvi rešitve organizacijski strukturi in uspešnemu izobraževanju uporabnikov se pripravijo matični podatki za prenos v nov sistem, izvede se integracijski test ter prehod v živo, ob katerem svetovalci nudijo uporabnikom podporo za lažje in enostavnejše delo z novo rešitvijo.