Šolanje uporabnikov

Pri implementaciji rešitev se šolanja ključnih uporabnikov izvaja v sklopu projekta, saj je prenos znanja na projektno ekipo in uporabnike naročnika ključnega pomena za uspešnost projekta implementacije.

Kadar naročnik že uporablja rešitev in pride do menjave ključnih uporabnikov ali funkcionalnih sprememb rešitve pa izvajamo posamezna šolanja ključnih in po potrebi tudi končnih uporabnikov na željo stranke. Šolanja se izvajajo na naši lokaciji ali na lokaciji naročnika, individualno ali skupinsko po posameznih področjih in glede na nivo znanja posameznega uporabnika.